CartagenaGuia

Miércoles 25 de abril de 2018

Última actualización10:00:00 PM GMT

Ajedrez

ajedrez

Juegue interesantes partidos de ajedrez en Cartagena y area mar menor.

El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de ellas tiene 16 partes móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques.1 competición2 En su versión se considera un deporte.3 Inventado originalmente como un juego para la gente, desde la creación de las computadoras y los programas informáticos de ajedrez una partida de ajedrez puede ser jugado por dos personas, una persona en contra de un programa de ajedrez o dos programas de ajedrez juntos

Competiciones de Ajedrez en Cartagena y mar menor.

 

 

ENGLISH - INGLÉS

Play exciting games of chess in Cartagena and Mar Menor area.

Chess is a game between two people, each has 16 moving parts that are placed on a board divided into 64 escaques.1 competición2 In his version is considered a deporte.3 Originally invented as a game for people from the creation of computers and chess software a chess game can be played by two people, one person against a chess program or two chess programs together

Chess competitions in Cartagena and Mar Menor.

 

------

 

NORSK - NORUEGO

Spill spennende spill av sjakk i Cartagena og Mar Menor området.

Sjakk er et spill mellom to mennesker, har hver 16 bevegelige deler som er plassert på et bord delt inn i 64 escaques.1 competición2 I versjon hans regnes som en deporte.3 opprinnelig oppfunnet som et spill for folk fra etablering av datamaskiner og sjakk programvare et sjakkspill kan spilles av to personer, en person mot en sjakk program eller to sjakk programmer sammen

Chess konkurranser i Cartagena og Mar Menor.

 

------

 

SVENSK - SUECO

Spela spännande spel schack i Cartagena och Mar Menor område.

Schack är ett spel mellan två människor, har varje 16 rörliga delar som är placerade på ett bräde uppdelat i 64 escaques.1 competición2 I hans version anses vara en deporte.3 Ursprungligen uppfanns som ett spel för personer från skapandet av datorer och schack programvara ett schackspel kan spelas av två personer, en person mot ett schackprogram eller två program schack tillsammans

Chess tävlingar i Cartagena och Mar Menor.

 

------

 

РУССКОЕ - RUSO

Играть в захватывающие игры шахмат в Картахене и Мар Менор области.

Шахматы это игра между двумя людьми, каждый имеет 16 подвижных частей, которые размещаются на доске разделена на 64 escaques.1 competición2 По его версии, считается deporte.3 первоначально изобретен игра для людей с создание компьютеров и программного обеспечения шахматы шахматы могут играть два человека, один человек против шахматной программы или два шахматных программ вместе

Шахматы соревнований в Картахене и Мар Менор.

 

------

 

SUOMEN - FINLANDÉS

Pelaa jännittäviä pelejä shakki Cartagena ja Mar Menor alueella.

Shakki on peli, kahden ihmisen, joka on 16 liikkuvia osia, jotka asetetaan aluksella jaettu 64 escaques.1 competición2 Hänen versiossa pidetään deporte.3 Alun perin keksittiin peli ihmisiä luominen tietokoneiden ja shakki ohjelmistot shakkipeli voi pelata kaksi ihmistä, yksi ihminen vastaan​​ shakki ohjelmaa tai kaksi shakki ohjelmia yhdessä

Shakki kilpailut Cartagena ja Mar Menor.

 

ladrillo

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS